Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Missió i Objectius

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels Fons Estructurals i d’Inversió de la Unió Europea que es va crear per reduir les diferències en la prosperitat i el nivell de vida entre les diferents regions i els estats membres de la UE i, per tant, té la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

El Fons Social Europeu es dedica a promoure l’increment dels nivells d’ocupació com també la qualitat de l’ocupació; millorar l’accés al mercat laboral; fomentar la mobilitat geogràfica i professional de les persones treballadores, i facilitar la seva adaptació als canvis productius per garantir un desenvolupament sostenible. També es proposa elevar els nivells educatius i de formació, donar suport als joves en el procés de transició entre l’educació i l’ocupació, lluitar contra la pobresa, propiciar la inclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

L’FSE cofinança intervencions que estan subvencionades amb fons nacionals públics i privats. L’estratègia de l’FSE i el seu pressupost es negocien i decideixen en el si del Consell de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. Partint d’aquesta base, els estats membres planifiquen programes operatius (PO) de set anys de durada que aprova la Comissió Europea.

L’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador, de març de 2010, va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. Es tractava de superar les conseqüències de la crisi econòmica i situar novament Europa en el camí del creixement econòmic.

Així, en l’àmbit de l’ocupació, l’Estratègia 2020 va fixar com a objectiu aconseguir ocupació per al 75% de les persones de 20 a 64 anys. O bé, en matèria d’educació, assolir una taxa d’abandonament escolar inferior al 10%. Pel que fa a la lluita contra la pobresa, l’objectiu és reduir en un 25% el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa.

El programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius.

El SOC és l’organisme intermedi de l’FSE a Catalunya, és a dir, és el responsable de la gestió i l’execució dels recursos FSE que es programen, financen i executen a Catalunya durant el període 2014-2020  pel que fa al Programa Operatiu de Catalunya. En relació amb el 'Programa Operativo de Empleo Juvenil, que és d’àmbit estatal, el SOC també és l'organisme intermedi però n'existeixen d’altres que també ho són al territori de Catalunya. Més informació aquí.

L'any 2017 se celebra el 60è aniversari del Tractat de Roma i de la creació del Fons Social Europeu (FSE). Així, el 25 de març de 1957 es van assentar les bases de la Unió Europea (UE) que avui coneixem; es va crear un mercat comú, una unió duanera, i unes polítiques i unes institucions comunes entre els països que en formen part. Durant aquests anys s’ha construït una Unió Europea que fomenta la cooperació, el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat i la solidaritat entre les nacions i els pobles europeus. Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ens afegim a aquesta celebració.

Informe '60 anys FSE'

Enllaç al logotip '60 anys FSE'