Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

ACTIC

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Aquest certificat és expedit per la Generalitat de Catalunya.

L’ACTIC és un projecte interdepartamental, del qual forma part el Servei d’Ocupació de Catalunya des del 2007, i que executa la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació.

L’ ACTIC és un certificat molt útil en processos de cerca de feina, ja que simplifica els processos de selecció de personal a l’hora d’avaluar les aptituds digitals d’una persona per ocupar un determinat lloc de treball.

Objectius de l'ACTIC

 • Crear uns estàndards pel que fa a la capacitació de les persones treballadores i la formació en TIC.
 • Fomentar i millorar l’ús de les TIC i la cohesió digital de la ciutadania.

Persones destinatàries

Qualsevol ciutadà/ana pot tenir interès a acreditar les seves competències TIC. La competència digital és una competència bàsica per a la persona, perquè li podrà ser útil en diversos contextos i es posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja sigui en l’àmbit professional, el personal o el social.

Oferta avaluativa

L’ ACTIC ofereix acreditar competències classificades en 3 nivells:

 • Bàsic
 • Mitjà
 • Avançat
 Competéncies ACTIC Certificat
 Bàsic  Mitjà  Avançat
C1 Cultura, participació i civimes digital      
C2 Tecnología digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu      
C3 Navegació i comunicació en el món digital      
C4 Tractament de la informació escrita     Acreditar nivell 3 en dues competències a escollir
C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment    
C6 Tractament de la informació numèrica    
C7  Tractament de les dades    
C8  Presentació de continguts   

L’ ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com el procediment administratiu associat (sol·licitud, programació de la prova, obtenció del certificat...) son telemàtics.

La prova es realitza mitjançant una aplicació que n’avalua el resultat de manera automatitzada. Encara que sigui telemàtica, s’executa en un ordinador situat en un centre col·laborador escollit per l'aspirant. La xarxa de centres col·laboradors està estesa per tot el territori de Catalunya i ofereix un gran ventall d’horaris d’avaluació, per facilitar l'accés de la ciutadania a l'ACTIC.

Cost

Per realitzar la prova d’avaluació, la persona interessada ha de satisfer la taxa legalment establerta. També s’ha regulat legalment un sistema d’exempcions i bonificacions, que caldrà acreditar prèviament.

Col·lectius amb dret a exempció:

 • Persones desocupades
 • Persones amb discapacitat major o igual al 33%
 • Persones jubilades

Descripció dels cursos i accés al material formatiu

Els cursos presencials del programa ACTIC es duran a terme en diverses poblacions del conjunt del país, sempre que hi hagi demanda suficient per emplenar les aules dels centres col•laboradors. En aquest sentit, l'alumnat serà informat en tot moment del lloc i l'horari d'aquestes accions formatives.

La formació a distància es farà mitjançant l’opció de preparar el material que hi ha publicat a la web d’ACTIC, que permetrà a l’alumnat estudiar sense necessitat de desplaçar-se al centre formatiu.

La formació presencial i la formació a distància es desenvoluparan de manera simultània.

Es pot accedir al material per preparar les proves mitjançant l’enllaç següent

Acreditació de les competències

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

 •  Nivell 1 - Certificat bàsic: domini elemental i limitat en l’ús de les TIC
 •  Nivell 2 - Certificat mitjà: domini efectiu, autonomia i adaptabilitat en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d’aplicació
 •  Nivell 3 - Certificat avançat: domini avançat respecte d’àmbits específics (té un caràcter especialitzat) en l’ús de les TIC.Capacitat d’aprofitar al màxim les prestacions, d’innovar i de donar suport a altes persones

Per consultar el temari i les competències que acredita cada nivell, cliqueu aquí:

Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació.

Inscripció a la prova i altres ofertes de cursos

Els passos a seguir per fer la prova són els següents:

 1.  Inscriure’s al nivell desitjat mitjançant el portal ACTIC
 2.  Fer el pagament de la taxa
 3.  Reservar lloc, dia i hora per fer la prova
 4. Anar al centre col·laborador seleccionat per fer la prova

El ventall de cursos oferts pels centres col·laboradors i centres de la Xarxa Punt TIC són disponibles a l’apartat “Ofertes formatives TIC”, opció “Cursos de formació”, del portal ACTIC anteriorment esmentat.

Més informació

Podeu adreçar-vos al portal ACTIC i seguir l’actualitat via twitter @actic_cat