Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Preguntes més freqüents

 1. Sóc una persona estrangera, quina documentació necessito per inscriure'm com a demandant d'ocupació?
 2. (RENOVAR LA DEMANDA) Què és el DARDO?
 3. (RENOVAR LA DEMANDA) On haig d'anar a "fitxar", "segellar" o "renovar la demanda" i en quin horari?
 4. (RENOVAR LA DEMANDA) No he anat a "fitxar", "segellar" o "renovar la demanda". Què em pot passar?
 5. (RENOVAR LA DEMANDA) No podré anar a "fitxar", "segellar" o "renovar la demanda" el dia que em toca.
 6. (RENOVAR LA DEMANDA) Què necessito per renovar la demanda per Internet?
 7. (RENOVAR LA DEMANDA) Què és el PIN? On el puc trobar?
 8. (RENOVAR LA DEMANDA) Què faig si he perdut el PIN?
 9. (RENOVAR LA DEMANDA) He de renovar la demanda si estic fent un curs de formació? O si estic de baixa mèdica?
 10. (PRESTACIONS) M'he quedat sense feina. Quins requisits he de complir per cobrar la prestació per desocupació?
 11. (PRESTACIONS) Quina documentació es necessita per sol·licitar la prestació per desocupació?
 12. (PRESTACIONS) Acabo de quedar-me sense feina i vull sol·licitar l'atur. M'he d'inscriure com a demandant d'ocupació?
 13. (PRESTACIONS) Quina és la quantia de la prestació per desocupació i com es determina?
 14. (PRESTACIONS) Quina és la durada de la prestació contributiva per desocupació?
 15. (PRESTACIONS) Quina és la data d'inici de la prestació? Quan es comença a cobrar?
 16. (PRESTACIONS) Quins períodes de treball es tenen en compte per a les prestacions de desocupació?
 17. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per donar-me d'alta com a demandant d'ocupació?
 18. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per demanar una prestació?
 19. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per demanar un subsidi després de l'esgotament de la prestació contributiva?
 20. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per donar-me de baixa com a demandant d'ocupació i perceptor de prestacions?
 21. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer si vull demanar una suspensió de la demanda / prestació quan es fan cursos de formació, en casos d'incapacitat temporal, maternitat, etc.?
 22. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quina documentació necessito per inscriure'm en les Oficines de Treball?
 23. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quina documentació necessito per demanar una prestació?
 24. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) On puc demanar un certificat de...?
 25. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) M'he quedat sense feina, quins requisits haig de complir per cobrar la prestació per desocupació?
 26. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quines són les situacions compatibles amb la percepció de prestacions per desocupació?
 27. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quines són les situacions incompatibles amb la percepció de prestacions per desocupació?
 28. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quines són les causes de suspensió de les prestacions?
 29. (OFERTES) On puc cercar ofertes de feina?
 30. (OFERTES) Què haig de fer per ser candidat o inscriure'm en una oferta?
 31. (FORMACIÓ) M'he assabentat que el SOC donarà crèdits a les persones en atur per realitzar cursos de formació. Em sembla que s'anomena "Contracte de formació per al treball". Què és exactament i què he de fer per demanar-ne un?
 32. (FORMACIÓ) Quina formació hi ha per a formadors?
 33. (FORMACIÓ) Voldria conèixer l'oferta formativa dels centres col·laboradors. On la puc consultar?
 34. (FORMACIÓ) Qui pot gaudir de la formació que ofereix el SOC?
 35. (FORMACIÓ) Quins tipus de formació ofereix el SOC?
 36. (FORMACIÓ) Com puc buscar cursos de formació?
 37. (FORMACIÓ) Quins cursos hi ha si actualment estic treballant?
 38. (FORMACIÓ) On puc consultar els cursos?
 39. (FORMACIÓ) Quins cursos hi ha si actualment no estic treballant?
 40. (FORMACIÓ) Què haig de fer per apuntar-me a un curs de formació?
 41. (FORMACIÓ) Tenen algun tipus de compensació econòmica els cursos?
 42. (FORMACIÓ) Tenen algun cost per als alumnes aquestes accions?
 43. (FORMACIÓ) Puc realitzar un curs de formació si estic de baixa mèdica?
 44. (FORMACIÓ) Puc realitzar un curs de formació si estic jubilat?
 45. (FORMACIÓ) Sóc una persona estrangera, puc apuntar-me a un curs de formació per a l'ocupació?
 1. Sóc una persona estrangera, quina documentació necessito per inscriure'm com a demandant d'ocupació?

  Les persones treballadores estrangeres amb nacionalitat no comunitària necessiten tenir un número d'identificació d'estranger (NIE), un document que les identifiqui (targeta d'identificació d'estranger o estrangera o passaport en vigor) i la seva autorització administrativa d'estada (estudiants) o de residència en alguna de les situacions següents:

  • Autorització administrativa d'estada, de residència o de residència i treball, en vigor; és a dir, no caducada.
  • En cas d'estar caducada l'autorització administrativa, cal disposar de la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d'expiració o en els 3 mesos posteriors.

  Les persones treballadores estrangeres amb nacionalitat comunitària es podran inscriure per un període de tres mesos presentant el passaport o el seu document nacional d'identitat en vigor.

  Passats aquests tres mesos, serà necessari tenir un número d'identificació d'estranger o estrangera (NIE) per continuar inscrita.

 2. (RENOVAR LA DEMANDA) Què és el DARDO?

  És el document que acredita haver-se inscrit al SOC o bé haver renovat la demanda d'ocupació que conté la data de la propera renovació.

  Quan parlem de "fitxar", "segellar" o bé " renovar la demanda" ens referim al DARDO (Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació)

  La renovació de la demanda és una obligació per a les persones demandants d'ocupació i per als beneficiaris de prestacions i subsidis d'atur.

  La renovació ("fitxar") es fa de manera presencial a l'Oficina de Treball que us toca, en els dies que us indica el DARDO i també a través d'Internet: http://www.oficinadetreball.gencat.cat/renovacio

 3. (RENOVAR LA DEMANDA) On haig d'anar a "fitxar", "segellar" o "renovar la demanda" i en quin horari?

  Podeu "segellar", "fitxar" o "renovar la targeta" a través d'Internet:
  http://www.oficinadetreball.gencat.cat/renovacio.

  També podeu fer-ho en el mateix horari d'atenció al públic de les Oficines de Treball. És a dir, de 8:30 a 14 hores.

 4. (RENOVAR LA DEMANDA) No he anat a "fitxar", "segellar" o "renovar la demanda". Què em pot passar?

  Si no heu anat a "fitxar", "segellar" o a "renovar la targeta" a l'oficina o per Internet, no estareu inscrit com a demandant d'ocupació. No podreu gaudir dels serveis que ofereixen les Oficines de Treball: accedir a la borsa de treball, accedir als cursos de formació, etc.

  A més, si cobreu prestació o subsidi no estar inscrit com a demandant d'ocupació és motiu perquè el SEPE (abans INEM) deixi de pagar-vos la prestació o subsidi i possiblement iniciï un procés sancionador per infracció lleu.

  Cal que aneu a la vostra Oficina de Treball per tornar a inscriure-us com a demandant d'ocupació quan abans millor i preguntar quins tràmits heu de seguir per tornar a percebre la prestació.

 5. (RENOVAR LA DEMANDA) No podré anar a "fitxar", "segellar" o "renovar la demanda" el dia que em toca.

  En el cas que en la data de segellament tingueu prevista una cosa que us impedís d'anar-hi,

  • Podríeu renovar la demanda a través d'Internet: http://www.oficinadetreball.gencat.cat/renovacio,
  • Poseu-ho en coneixement del personal de la vostra Oficina de Treball, per si us poden buscar una solució i evitar la possible sanció.
 6. (RENOVAR LA DEMANDA) Què necessito per renovar la demanda per Internet?

  La renovació per Internet és un sistema totalment vàlid i oficial que permet a les persones demandants poder renovar la seva targeta d'atur des de casa.

  Podeu renovar la demanda a través d'internet a: http://www.oficinadetreball.gencat.cat/renovacio.

  Per renovar la demanda per Internet necessiteu:

  • La targeta DARDO, on hi apareixen les dades necessàries per ala renovació: el DNI i la paraula de pas (PIN) que trobareu a la vostra targeta d'atur, o
  • Un certificat digital.

  Una vegada ho heu fet, imprimiu el document de renovació que certificarà la voluntat de seguir inscrit al SOC i conèixer la data de la propera renovació.

 7. (RENOVAR LA DEMANDA) Què és el PIN? On el puc trobar?

  El PIN és un identificador únic de la targeta de renovació de demanda DARDO.

 8. (RENOVAR LA DEMANDA) Què faig si he perdut el PIN?

  Podeu recuperar el PIN si reimprimiu la targeta DARDO. Tornareu a disposar així de la clau d'accés necessària per renovar la targeta per Internet.

  Podeu reimprimir la targeta DARDO des de l'apartat Obtenció d'Informes.

  Per entrar a Obtenció d'informes, necessitareu un certificat digital. Si no en teniu un, haureu d'anar a la vostra Oficina de Treball, on us reimprimiran la targeta DARDO i així tornareu a tenir el PIN.

   

 9. (RENOVAR LA DEMANDA) He de renovar la demanda si estic fent un curs de formació? O si estic de baixa mèdica?

  Fer un curs de formació per a l'ocupació o bé estar de baixa mèdica comporta la suspensió de la demanda (temporalment mentre s'està fent el curs o de baìxa ); no s'ha de renovar la demanda, ni presencialment ni per Internet.

 10. (PRESTACIONS) M'he quedat sense feina. Quins requisits he de complir per cobrar la prestació per desocupació?

  Per poder accedir a una prestació contributiva d'atur s'han de complir els requisits següents:
   

  1. Estar en situació legal de desocupació (és a dir, no haver deixat de treballar voluntàriament)
  2. Haver treballat per compte alié i tenir un període mínim de cotització de 360 dies treballats en els sis darrers anys abans de cessar en la feina.
  3. Estar inscrit a l'Oficina de Treball corresponent com a demandant d'ocupació.
  4. No haver complert l'edat ordinària de jubilació (65 anys)
  5. Presentar la sol·licitud de prestació per desocupació a la vostra Oficina de Treball en els 15 dies hàbils (inclosos dissabtes) següents a la situació d'atur.

  A més, si el comiat s'ha produït mentre estava de baixa mèdica, caldrà esperar a tenir l'alta per tramitar la prestació.

 11. (PRESTACIONS) Quina documentació es necessita per sol·licitar la prestació per desocupació?

  1. Imprès de sol·licitud de la prestació d'atur degudament emplenat (us el donaran a l'Oficina de Treball). Inclou informació sobre la declaració de fills a càrrec i les rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de la petició d'informació a l'AEAT (Agència Tributària)
    
  2. Identificació de la persona sol·licitant.
   • Si sou ciutadans de l'Estat espanyol. Document nacional d'identitat (DNI), carnet de conduir, passaport.
   • Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla aquí.
     
  3. Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers si declareu tenir fills al vostre càrrec.
    
  4. Certificat/s d'empresa de les empreses on hagueu treballat els últims 6 mesos.
 12. (PRESTACIONS) Acabo de quedar-me sense feina i vull sol·licitar l'atur. M'he d'inscriure com a demandant d'ocupació?

  Sí, us heu d'inscriure com a demandant d'ocupació. I a més heu de:

  • Presentar la sol·licitud de la prestació a l' Oficina de Treball corresponent, durant els 15 dies hàbils següents a la situació legal d'atur. No són dies hàbils els diumenges ni els dies festius.
  • Portar la documentació següent:
   1. Imprès de sol·licitud de la prestació d'atur degudament emplenat (us el donaran a l'Oficina de Treball). Inclou informació sobre la declaració de fills a càrrec i les rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de la petició d'informació a l'AEAT (Agència Tributària).
   2. Identificació de la persona sol·licitant.
    • Si sou ciutadans de l'estat Espanyol. Document Nacional d'Identitat (DNI), carnet de conduir, passaport.
    • Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.
   3. Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers si declareu tenir fills al vostre càrrec.
   4. Certificat/s d'empresa de les empreses on hagueu treballat els últims 6 mesos.
 13. (PRESTACIONS) Quina és la quantia de la prestació per desocupació i com es determina?

  La quantia de la prestació d'atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora (a la vostra nòmina hi trobareu un apartat amb aquest nom) serà la mitjana de les bases d'accidents de treball i malalties professionals, exclosa la retribució per hores extraordinàries, per les quals l'empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social pel treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

  L'import a percebre serà:

  • Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora.
  • A partir del dia 181, el 50% de la base reguladora.

  Accediu al programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació.

 14. (PRESTACIONS) Quina és la durada de la prestació contributiva per desocupació?

  La durada de la prestació contributiva està en funció de les cotitzacions per desocupació efectuades en règims de la Seguretat Social que contemplen l'esmentada contingència, en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar. Si en aquell període de temps s'hagués cobrat una prestació per desocupació, es tindran en compte les cotitzacions hagudes des del naixement del dret a l'esmentada prestació.

  Per determinar la durada s'aplicarà l'escala següent:

  Període d'ocupació Durada de la prestació
  Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
  Des de 540 fins a 719 dies 180 dies
  Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
  Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
  Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
  Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
  Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
  Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
  Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
  Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
  Des de 2.160 dies 720 dies
 15. (PRESTACIONS) Quina és la data d'inici de la prestació? Quan es comença a cobrar?

  En cas que reuniu tots els requisits per cobrar la prestació, la data d'inici serà la següent a l'inici de la situació legal de desocupació, sempre i quan es presenti la sol·licitud en els següents 15 dies hàbils (no són dies hàbils els diumenges i els festius).

  Si estiguessin pendents períodes de vacances reglamentàries, el dret a la prestació s'iniciarà quan finalitzi el període de vacances.

  Les següents vegades s'ingressarà l'import el dia 10 de cada mes i si fos festiu, el següent dia hàbil (ni diumenges ni festius)

 16. (PRESTACIONS) Quins períodes de treball es tenen en compte per a les prestacions de desocupació?

  Per tenir dret a cobrar una prestació contributiva per desocupació cal haver cotitzat per la contingència de desocupació un mínim de 360 dies en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

  La durada del dret es calcula segons el període d'ocupació cotitzada durant l'indicat període de sis anys.

 17. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per donar-me d'alta com a demandant d'ocupació?

  Si és la primera vegada que us inscriviu com a demandant d'ocupació a les Oficines de Treball, haureu de:

  1. Dirigir-vos a la vostra Oficina de Treball.
  2. Portar un document en VIGOR que us identifiqui (DNI, carnet de conduir, passaport, permís de treball i/o residència en cas d'estrangers).
  3. I en donar-vos d'alta per primera vegada, mitjançant una entrevista en profunditat, us recolliran les vostres dades personals, de formació, d'experiència laboral, etc., establint així el vostre perfil professional, amb l'objectiu de facilitar la col·locació. Per això haureu de portar els títols formatius i els carnets professionals dels que disposeu.

  Si anteriorment ja heu estat inscrit com a demandant d'ocupació, només cal que us dirigiu a la vostra Oficina de Treball amb un document en VIGOR que us identifiqui (DNI, carnet de conduir, passaport).

  Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.

 18. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per demanar una prestació?

  • Heu d'inscriure-us com a demandant d'ocupació.
  • Heu de sol·licitar cita prèvia al Servei Públic d’Ocupació Estatal ( SEPE) mitjançant el web www.sepe.es o el 901 11 99 99
  • Heu de presentar la sol·licitud de prestació a l' Oficina de Treball corresponent, durant els 15 dies hàbils següents a la situació legal d'atur. No són dies hàbils els diumenges ni els dies festius.
  • Per demanar la prestació heu de portar la documentació següent:
   1. Imprès de sol·licitud de la prestació d'atur degudament emplenat (us el donaran a l'Oficina de Treball). Inclou informació sobre la declaració de fills a càrrec i les rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de la petició d'informació a l'AEAT (Agència Tributària)
   2. Identificació de la persona sol·licitant.
    • Si sou ciutadans de l'estat Espanyol. Document Nacional d'Identitat (DNI), carnet de conduir, passaport.
    • Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.
   3. Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers si declareu tenir fills al vostre càrrec.
 19. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per demanar un subsidi després de l'esgotament de la prestació contributiva?

  Per cobrar un subsidi haureu de:

  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació.
  • Dirigir-vos a la vostra Oficina de Treball i portar la documentació següent:
   1. Imprès de sol·licitud de la prestació d'atur degudament emplenat (us el donaran a l'Oficina de Treball)
   2. Identificació de la persona sol·licitant, cònjuge i descendents a càrrec que constin a la sol·licitud mitjançant la documentació original en vigor següent:
    • Si sou ciutadans de l'estat Espanyol. Document Nacional d'Identitat (DNI)
    • Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.
   3. Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers.
   4. Certificat de discapacitat i grau reconegut dels descendents que convisquin o estiguin al vostre càrrec expedit per l'INSS, IMSERSO o organisme competent (si correspon).
   5. Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment en el qual consti el consentiment de l'entitat pública que en cada territori tingui encomanada la protecció de menors i data d'efecte de l'acolliment.
   6. Sentència i/o conveni regulador en cas de separació o divorci.
  • I a més, haureu de portar la documentació complementària següent, només s'escau:
   1. Justificant dels ingressos obtinguts el mes anterior a la sol·licitud, per la persona sol·licitant, cònjuge i descendents.
   2. Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per millora.
   3. Certificats d'empresa, signats i segellats per l'empresa o empreses on heu treballat.
   4. Certificació emesa per les delegacions o subdelegacions del Govern, on consti la data del retorn i el temps treballat al país d'emigració.
   5. Formulari E-301, si torneu d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, o formulari d'enllaç que reculli els períodes treballats en un país amb el qual hi ha conveni sobre protecció d'atur.
 20. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer per donar-me de baixa com a demandant d'ocupació i perceptor de prestacions?

  Teniu dues opcions per dornar-vos de baixa:

  • Dirigint-vos a la vostra Oficina de Treball.
  • Mitjançant el web del SOC si disposeu de certificat digital.

  Si a més, sou perceptor d'una prestació o subsidi, sapigueu que teniu l'obligació de comunicar que heu començat a treballar o que heu desistit de buscar treball al Servei Públic d'Ocupació Estatal (antic INEM). Teniu dues opcions per fer-ho:

  • Dirigint-vos a la vostra Oficina de Treball.
  • Trucant al telèfon del Servei Públic d'Ocupació Estatal 901 119 999. L'horari d'atenció és de 9 a 14h.

  Si, encara que hagueu començat a treballar, voleu continuar inscrit com a demandant d'ocupació, poseu-vos en contacte amb la vostra Oficina de Treball.

 21. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Què haig de fer si vull demanar una suspensió de la demanda / prestació quan es fan cursos de formació, en casos d'incapacitat temporal, maternitat, etc.?

  Si voleu suspendre la vostra demanda o prestació:

  • Haureu de dirigir-vos a la vostra Oficina de Treball on us assessoraran sobre la situació que millor s'adapti a cada cas.
  • Haureu de portar un document que acrediti el vostre estat o cas (per exemple, en cas de baixa maternal porteu la baixa del ginecòleg, en cas de baixa per incapacitat temporal porteu la baixa del metge de família)
 22. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quina documentació necessito per inscriure'm en les Oficines de Treball?

  Haureu de portar un document en VIGOR que us identifiqui (DNI, carnet de conduir, passaport).

  Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.

  I en donar-vos d'alta per primera vegada, mitjançant una entrevista en profunditat, es recolliran les vostres dades personals, de formació, d'experiència laboral, etc., establint així el vostre perfil professional, amb l'objectiu de facilitar la col·locació. Per això haureu de portar els títols formatius i els carnets professionals.

 23. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quina documentació necessito per demanar una prestació?

  1. La sol·licitud de prestació complementada. Podeu trobar el document a la vostra Oficina de Treball. Inclou informació sobre la declaració de fills a càrrec i les rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de la petició d'informació a l'AEAT (Agència Tributària).
  2. Identificació del sol·licitant: DNI, carnet de conduir, passaport.
   Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.
  3. Llibre de família o equivalent en cas d'estrangers si declareu tenir fills al vostre càrrec.
  4. Certificat/s d'empresa  de les empreses on heu treballat en els últims 6 mesos.
 24. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) On puc demanar un certificat de...?

  Les Oficines de Treball fan els següents certificats:

  1. Informe amb la informació de les ocupacions que heu sol·licitat.
  2. Informe amb els serveis que heu sol·licitat.
  3. Document de renovació de la demanda (DARDO)
  4. Informe sobre la vostra situació respecte a la demanda d'ocupació.
  5. Informe de perceptor de prestacions/subsidi.
  6. Informe de certificat d'inscripció.
  7. Certificat per sol·licitar la jubilació.

  Podeu demanar-los a la vostra Oficina de Treball presentant un document que us identifiqui (DNI o passaport). Si us és impossible anar a la vostra Oficina de Treball per demanar un certificat, podeu autoritzar per escrit a un altra persona.
  Si sou estrangers, la documentació que us identifica i que haureu de portar és la que es detalla fent clic  aquí.

 25. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) M'he quedat sense feina, quins requisits haig de complir per cobrar la prestació per desocupació?

  Per poder accedir a una prestació contributiva d'atur s'han de complir els requisits següents:

  1. Estar en situació legal de desocupació, (es a dir, no haver deixat de treballar voluntàriament).
  2. Haver treballat per compte d'altri i tenir un període mínim de cotització de 360 dies treballats en els sis últims anys abans de cessar la feina.
  3. Estar inscrit a l'Oficina de Treball corresponent com a demandant d'ocupació.
  4. No haver complert l'edat ordinària de jubilació (65 anys).
  5. Presentar la sol·licitud de prestació per desocupació a la vostra Oficina de Treball en els 15 dies hàbils (inclosos dissabtes) següents a la situació d'atur.

  A més, si l'han acomiadat mentre estava de baixa mèdica, haurà d'esperar a tenir l'alta per tramitar la prestació.

 26. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quines són les situacions compatibles amb la percepció de prestacions per desocupació?

  La prestació contributiva i el subsidi per desocupació són compatibles amb:

  • El treball a temps parcial, ja que podeu fer compatible la prestació. Haureu d'anar a la vostra Oficina de Treball portant el contracte. Teniu 15 dies des de l'inici del contracte.
  • Les pensions de jubilació parcial i pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social que haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació.
  • Pensions reconegudes i abonades per un Estat diferent a l'espanyol.
  • Els treballs de col·laboració social que el Servei Públic d'Ocupació Estatal pugui exigir als perceptors de prestacions per desocupació, ja que aquests no impliquen l'existència de relació laboral entre l'aturat i l'entitat en la qual es prestin els esmentats treballs.
  • La indemnització legal que sigui procedent per l'extinció del contracte de treball. Per import d'indemnització legal s'ha d'entendre la quantia establerta amb caràcter obligatori a l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, en el seu cas, en execució de sentència, sense que pugui considerar-se com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o contracte.
  • Les beques i ajuts públics per suplir despeses de transport, allotjament i manuntenció, que s'obtinguin per l'assitència a accions de formació ocupacional previstes en el Pla Nacional de Formació i Inserció Professional, o altres subvencionades amb fons del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • L'exercici retribuït de càrrecs públics o sindicals que suposin dedicació parcial.
  • Les prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec.
  • Estar fent formació, sempre que no impliqui relació laboral.

  Si es tracta d'un subsidi per desocupació, cal considerar que, en tots els supòsits anteriors, la compatibilitat està també condicionada a que l'interessat continuï mancat de rendes de qualsevol naturalesa superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional (inclosa la pensió de jubilació parcial), i continuï acreditant les responsabilitats familiars que, en el seu cas, es van tenir en compte per accedir al subsidi.

 27. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quines són les situacions incompatibles amb la percepció de prestacions per desocupació?

  La prestació i el subsidi per desocupació són incompatibles amb:

  • El treball retribuït per compte d'altri a temps complet.
  • El treball per compte propi, amb independència del nombre d'hores que es dediquin a l'activitat.

  Es considera treball qualsevol activitat que generi ingressos econòmics 

  • Activitats d'investigació retribuïdes que suposin dedicació exclusiva.
  • Les pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social incompatibles amb el treball: jubilació, baixa per maternitat o paternitat, etc.
  • L'exercici retribuït de càrrecs públics o sindicals.
  • Residència a l'extranger (si voleu exportar el vostre dret a percebre la prestació en algun dels països de la Unió Europea feu clic a Prestació contributiva per desplaçament a l'estranger

  El beneficiari està obligat a comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la concurrència d'algun dels casos d'incompatibilitat descrits, perquè es procedeixi a suspendre el pagament de la prestació o subsidi.

 28. (ALTES, BAIXES I SUSPENSIONS) Quines són les causes de suspensió de les prestacions?

  La llei estableix que, en situacions concretes, l'abonament de la prestació o subsidi per desocupació s'ha d'interrompre i que, una vegada finalitzada la causa de la suspensió, la persona treballadora sol·licitarà la seva represa, excepte en el cas de les suspensions derivades de sanció en la qual la prestació es reprendrà d'ofici pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  Les causes de suspensió del dret són:

  • La imposició de sancions per infraccions lleus i greus en els termes establerts en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
  • El compliment de condemna que impliqui privació de llibertat, excepte si el titular tingués responsabilitats familiars.
  • Iniciar una relació laboral per compte d'altri a temps complert o per compte propi, amb independència del nombre d'hores que es dediquin a l'activitat. Si la relació laboral per compte d'altri és a temps parcial, podeu fer compatible la prestació. Haureu d'anar a la vostra Oficina de treball portant el contracte. Teniu 15 dies des del inici del contrate
  • El trasllat de residència a l'estranger per a la cerca o realització d'un treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat inferior a dotze mesos. Si la sortida a l'estranger obeeix a raons diferents de les anteriors el dret a la prestació s'extingirà des de la data de sortida a l'estranger.
  • Iniciar una situació de maternitat.
  • Iniciar una situació de paternitat.
 29. (OFERTES) On puc cercar ofertes de feina?

  Podeu buscar ofertes de feina al portal Feina Activa

 30. (OFERTES) Què haig de fer per ser candidat o inscriure'm en una oferta?

  Hi ha una condició indispensable per tal que un demandant de feina sigui candidat d'una oferta: ha d'estar donat d'alta com a demandant d'ocupació, que significa estar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

  Quan la persona demandant està donat d'alta en el SOC hi ha dues vies per tal que sigui candidata d'una oferta:

  1. que sigui candidat per cerca automàtica, és a dir, els sistemes informàtics del SOC cerquen a la seva base de dades de persones demandants aquelles que s'ajusten més al perfil que se sol·licita a l'oferta i se'ls proposa a l'empresa.
  2. que la persona demandant s'interessi per una oferta que està en difusió, ja sigui a través del web del SOCo bé de l'Oficina de Treball.

  La forma de presentació de les candidatures a l'empresa, per iniciar el procés de selecció, dependrà de la modalitat que hagi escollit:

  • podrà rebre per correu electrònic els currículums de les persones candidates disponibles;
  • podrà rebre de forma presencial la persona candidata proposada, que anirà acompanyada amb una carta de presentació, i, si s'escau, podrà aportar el seu currículum i/o concertar una cita prèvia.

  Si busqueu feina i no us heu inscrit mai al SOC com a persona demandant: cal que ho feu, adreçant-vos a l' Oficina de Treball que us correspongui respecte de la vostra residència.

 31. (FORMACIÓ) M'he assabentat que el SOC donarà crèdits a les persones en atur per realitzar cursos de formació. Em sembla que s'anomena "Contracte de formació per al treball". Què és exactament i què he de fer per demanar-ne un?

  El programa s'anomena "Crèdit formació per al treball". El Servei d'Ocupació de Catalunya atorgarà préstecs per un import mínim de 1.000 euros i màxim de 6.000 euros, sense interessos, que es tornaran en un termini d'entre quatre i sis anys, amb un any de carència (és a dir, que el primer any no es retorna cap quota).

  L'import del préstec cobrirà el preu de l'acció formativa i un 10% addicional en concepte de despeses de material o altres relacionades amb l'assistència i la realització del curs.

  El préstec s'atorgarà en el marc d'un procés d'assessorament personalitzat a les persones en atur: quan un orientador/a d'una Oficina de Treball detecti una necessitat formativa que la seva realització milloraria l'ocupabilitat de la persona en atur, si aquesta persona compleix uns determinats requisits, prescriurà la seva realització i es podrà demanar el préstec.

  Els requisits són tenir 18 o més anys d'edat, portar un mínim d'un mes inscrit/a al Servei d'Ocupació de Catalunya i haver treballat un mínim de quatre mesos al llarg dels dos anys anteriors immediatament anteriors a la sol·licitud.

  Estan excloses de prescripció les accions formatives corresponents a ensenyaments universitaris oficials i els de formació reglada, llevat de la formació professional reglada, per a la qual sí que es pot sol·licitar el préstec.

  Exemples de tipus de formació que es poden finançar amb aquests préstecs són, entre d'altres, cursos d'idiomes, cursos per obtenir qualsevol carnet de conduir, màsters no oficials de les universitats o d'altres centres, postgraus de les universitats o d'altres centres, cursos de formació per a l'ocupació o cursos de formació professional reglada.

  Per tal d'accedir al crèdit, les persones en situació d'atur es poden adreçar ja a la seva Oficina de Treball. Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 01.11.2009.

  S'hi destinaran en total 100 milions d'euros. Amb aquests crèdits es pretén que ningú no deixi de formar-se per no disposar de recursos econòmics suficients, que ningú no es quedi enrere per falta de formació i capacitació.

  Tota la informació sobre aquest programa la podeu trobar aquí.

 32. (FORMACIÓ) Quina formació hi ha per a formadors?

  El Servei d'Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb el Fons Social Europeu, posa en marxa un programa de formació adreçat als formadors de la formació professional per a l'ocupació (ocupacional i contínua) amb el doble objectiu de contribuir a la formació permanent dels formadors, tant metodològica com tècnica, i la de millorar la qualitat de les accions formatives adreçades a tots els treballadors i treballadores de Catalunya, tant en situació d'atur com ocupats.

  El programa de formació de formadors s'emmarca dins la directriu de millora de la qualitat de la formació i per tant de millora de la qualificació de les persones treballadores, tant si es troben en situació d'atur com en actiu. En conseqüència, des del Servei d'Ocupació de Catalunya s'espera que els experts docents de tots els centres de formació homologats en participin i se n'obtingui el major aprofitament.

  Formació metodològica

  Accions formatives dins la programació dels cursos de formació per a l'ocupació dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)

  El Servei d'Ocupació de Catalunya posa en marxa durant l'any 2010, dins la programació de cursos de formació per a ocupació dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional del SOC (CIFO), un seguit de cursos presencials d'especialitats de l'àrea de Formació dins la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, dirigides tant a treballadors/es en situació d'atur que són demandants d'ocupació inscrits a les Oficines de Treball de la Generalitat, com a treballadors/es en actiu, en la proporció que es determini en cada cas.

  Les preinscripcions es poden fer directament en els CIFO o bé online mitjançant el cercador d'oferta formativa, on també es pot consultar el programa de cada especialitat.

  Formació tècnica

  Estan adreçats als docents que imparteixin cursos de formació professional en qualsevol dels dos subsistemes: formació professional inicial i formació professional per a l'ocupació.

  Són requisits per sol·licitar la participació en els cursos: ser formador de formació professional i tenir el nivell d'entrada exigit per a cada programa.

  A més, com a criteris de selecció, es tindran en compte: l'ordre de presentació de les sol·licituds i la relació de l'acció sol·licitada amb l'especialitat que imparteix el formador.

  Pla de perfeccionament tècnic de formadors de formació professional per a l'ocupació (SPEE)

  La Subdirecció General de Gestió de la Formació Ocupacional del Servei Públic d'Ocupació Estatal en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, ha publicat el Pla de Perfeccionament Tècnic de Formadors de Formació Professional per a l'Ocupació, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de perfeccionament i actualització tècnica i docent dels formadors.

  Els cursos de perfeccionament tècnic que imparteix la xarxa de Centres Nacionals de FPO per a docents de formació professional per a l'ocupació inclosos en aquest Pla inclouen continguts específics teòrics i pràctics; també es programen cursos de formació didàctica, actualització d'habilitats i competències tècnic-pedagògiques, que afavoreixin l'aplicació de noves tècniques o processos innovadors i àrees prioritàries.

  El Pla està dirigit a les persones que realitzen tasques docents de formació professional per a l'ocupació (Formació Ocupacional, Escoles Taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació), les quals, si reuneixen els requisits, poden sol·licitar les ajudes econòmiques per a les despeses de transport, allotjament i/o manutenció.

  Més informació sobre la formació tècnica a www.sepe.es i en aquest web a Formació de formadors.

 33. (FORMACIÓ) Voldria conèixer l'oferta formativa dels centres col·laboradors. On la puc consultar?

  Podeu consultar l'oferta formativa dels centres col·laboradors del Departament de treball,amb termini d'inscripció obert, a l' aplicació que trobareu al web del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

  Aquesta aplicació ofereix la possibilitat de fer cerques de cursos per especialitat, per província, per comarca i també per municipi.

  També podeu descarregar-vos la Guia de Cursos de Formació Ocupacional 2008-2009 aquí.

 34. (FORMACIÓ) Qui pot gaudir de la formació que ofereix el SOC?

  Els cursos de formació que ofereix el SOC estan adreçats a treballadors/es en actiu o situació d'atur. No obstant, els diferents tipus de curs es dirigeixen a persones amb diferent situació:

  • Persones treballadores en actiu
  • Persones treballadores en atur
  • Formació per a formadors

  Si voleu saber quins cursos estan disponibles per a cada perfil, vegeu la pregunta següent.

 35. (FORMACIÓ) Quins tipus de formació ofereix el SOC?

  1. Formació Professional Ocupacional. Són cursos adreçats a treballadors en actiu o en atur. Inclouen formació teòrica i la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses i, en alguns casos, estades de perfeccionament a l'estranger. Es duen a terme mitjançant els Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del Servei d'Ocupació de Catalunya.
  2. Formació Ocupació. Agrupa els cursos que es duen a terme a les cases d'oficis, les escoles taller i als tallers ocupacionals. Tenen com a finalitat donar formació i treball a persones aturades, mentre participen en un projecte d'utilitat pública o d'interès general relacionat amb la conservació i restauració del patrimoni i del medi natural, i facilitar la seva incorporació al mercat laboral. Són organitzats per ajuntaments, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
  3. Formació Contínua. Creats per garantir la formació al llarg de tota la vida laboral. Estan gestionats pel Consorci de la Formació Contínua i organitzats per entitats col·laboradores. Estan totalment subvencionats. Estan adreçats a treballadors en actiu.
  4. Formació per a formadors. Cursos adreçats als formadors de la formació professional per a l'ocupació (ocupacional i contínua).
 36. (FORMACIÓ) Com puc buscar cursos de formació?

  Abans de res, sapigueu que les Oficines de Treball ofereixen serveis d'atenció que us poden ajudar a escollir quina formació s'adapta més a les vostres necessitats curriculars i a les demandes del mercat.

  A més, al web de les Oficines de Treball trobareu un cercador de cursos.

 37. (FORMACIÓ) Quins cursos hi ha si actualment estic treballant?

  Hi ha dos tipus de cursos per a treballadors en actiu:

  • Formació Ocupacional: Reciclatge. Cursos adreçats a treballadors en actiu tant de pimes com de grans empreses. Se subvenciona un 52% dels costos generals de l'empresa per la participació dels seus treballadors a la formació. Més informació.
  • Formació Contínua. Creats per garantir la formació al llarg de tota la vida laboral. Estan gestionats pel Consorci de la Formació Contínua i organitzats mitjançant entitats col·laboradores. Estan totalment subvencionats i tant hi pot accedir el treballador per compte propi com compte d'altri.
   • Formació intersectorial i d'economia social. Formació transversal a qualsevol ocupació com idiomes, recursos humans, aplicacions informàtiques, etc.
   • Formació sectorial. Millora els coneixements i les habilitats de manera especialitzada en sectors concrets.

  Veure més informació sobre Formació Contínua.

 38. (FORMACIÓ) On puc consultar els cursos?

  Al web de les oficines de Treball trobareu un cercador de cursos.

  L'adreça és http://www.oficinadetreball.gencat.cat

 39. (FORMACIÓ) Quins cursos hi ha si actualment no estic treballant?

  Hi ha tres tipus de cursos per a treballadors en atur i en tots els casos és imprescindible estar inscrit/a a l'Oficina de Treball com a demandant d'ocupació.

  • Formació Professional Ocupacional. Cursos adreçats a treballadors en atur amb l'objectiu de proporcionar-los les competències professionals requerides per una ocupació concreta. Inclouen formació teòrica i la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses.
   Es duen a terme mitjançant els Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del Servei d'Ocupació de Catalunya i la xarxa de centres col·laboradors públics o privats..
  • Formació Ocupació. Agrupa els cursos que es duen a terme a les cases d'oficis, les escoles taller i als tallers ocupacionals. Tenen com a finalitat donar formació i treball a persones aturades, mentre participen en un projecte d'utilitat pública o d'interès general relacionat amb la conservació i restauració del patrimoni i del medi natural, i facilitar la seva incorporació al mercat laboral. Són organitzats per ajuntaments, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
  • Altres programes de formació. Per millorar l'ocupabilitat dels diferents aturats inscrits en el Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix programes adaptats a les necessitats específiques de formació i orientació professional de cada col·lectiu. A la vostra Oficina de Treball us informaran de les diferents opcions.
 40. (FORMACIÓ) Què haig de fer per apuntar-me a un curs de formació?

  Heu de dirigir-vos al centre de formació que imparteix el curs. Trobareu la informació de contacte a l' oferta de cursos vinculat a l'oferta de cursos o directament a la vostra Oficina de Treball, on rebreu una informació més personalitzada.
 41. (FORMACIÓ) Tenen algun tipus de compensació econòmica els cursos?

  Tota la informació sobre beques i ajuts del SOC la podeu trobar a l'apartat Beques i Ajuts del web del SOC.

 42. (FORMACIÓ) Tenen algun cost per als alumnes aquestes accions?

  No, són accions totalment subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), motiu pel qual els i les alumnes no han de pagar cap quantitat sota cap concepte.

 43. (FORMACIÓ) Puc realitzar un curs de formació si estic de baixa mèdica?

  Per realitzar un curs com a aturat s'ha d'estar inscrit a l'Oficina de Treball com a demandant d'ocupació en recerca de feina. Si esteu de baixa mèdica vol dir que en aquests moments no esteu inscrit a l'Oficina de Treball en recerca de feina.

 44. (FORMACIÓ) Puc realitzar un curs de formació si estic jubilat?

  Per realitzar un curs com a aturat s'ha d'estar inscrit a l'Oficina de Treball com a demandant d'ocupació en recerca de feina. Si esteu jubilat vol dir que en aquests moments no esteu inscrit a l'Oficina de Treball en recerca de feina.

 45. (FORMACIÓ) Sóc una persona estrangera, puc apuntar-me a un curs de formació per a l'ocupació?

  Sí, sempre i quan estigueu inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació. Aquest és el requisit fonamental per poder realitzar un curs de formació ocupacional.

  Les persones estrangeres inscrites com a demandants d'ocupació al SOC poden accedir i participar a tots els programes que s'impulsen des del SOC adreçats a facilitar-les l'accés al món del treball.