Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Catalonia Occupation Service

Acredita't 

Avís (setembre 2012): Us informem que el procés ACREDITA’T dels centres del SOC continua obert, malgrat que per diferents problemes administratius el procediment no s’ha pogut dur a terme en els terminis establerts.

Les persones inscrites i admeses segueixen estant dins del procediment. Tan aviat sapiguem la data de represa, us informarem a través del web del SOC i el correu electrònic que ens vau facilitar a la inscripció.

Informació sobre el procés de reassignació de persones excloses per manca de vacant (24/04/2012)

A partir del dia 25 d’abril es podran consultar les llistes definitives de persones aspirants del procés de reassignació a la pàgina web de l’Acreditat.

Es preveu que a partir del dia 7 de maig començarà el procés d’assessorament i s’anirà citant individualment cada persona aspirant.

Relació definitiva de persones inscrites admeses i excloses del procediment d’acreditació de competències professionals (29/03/2012)

Es preveu que a partir del dia 7 de maig començarà el procés d’assessorament i s’anirà citant individualment cada persona aspirant.

Relació definitiva d’inscrits admesos i exclosos del procediment d’acreditació de competències professionals (29/03/2012)

CIFO LA VIOLETA

CIFO SANT FELIU

INSTITUT BONANOVA 

CIFO SANTA COLOMA

Relació provisional de persones inscrites admeses i excloses del procediment d’acreditació de competències professionals (19/03/2012)

Reclamacions

El termini de reclamacions és de 3 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de les llistes. Les reclamacions s’hauran d’adreçar a la bústia electrònica dels centres o bé presencialment.

CIFO La Violeta

CIFO Sant Feliu

Institut Bonanova

CIFO Santa Coloma

Relació provisional de persones pre-inscrites admeses i excloses del procediment d’acreditació de competències professionals (10/01/2012)

CIFO LA VIOLETA 6 DE FEBRER

Sessions informatives

10 h
12 h
16 h
18 h

CIFO SANT FELIU 7 DE FEBRER

Sessions informatives

10 h
16 h

INSTITUT BONANOVA

Sessions informatives

Dia 14 de febrer 15,30 h
Dia 20 de febrer 15,30 h
Dia 23 de febrer 9 h

CIFO SANTA COLOMA

Llistes definitives de preinscripció

 • Llistes definitives de preinscripció

Tots els aspirants poden consultar les seves dades personals a la web del http://www.gencat.cat/acreditat a l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits).

Si necessiten més informació o el número de sol·licitud s’han d’adreçar al del Departament d’Ensenyament (Telèfon 93 551.69.00)

La resposta a la reclamació no s’enviarà personalment als interessats, el resultat és notificarà amb la publicació de les llistes definitives.

Aclariment a les persones que figuren a les llistes definitives de preinscripció com:

Admès/a

Estan acceptades al procediment en el centre assignat.
Cal que assisteixin a la sessió informativa i lliurin la documentació que justifiqui els mèrits al·legats a la sol·licitud de preinscripció. Podran ser avaluades de totes les Qualificacions professionals de l’àmbit assignat. 

No Admès/a (en llista d'espera)

Estan en llista d’espera i en cas de vacant podran participar al procediment en el centre assignat. Cal que assisteixin a la sessió informativa i lliurin la documentació que justifiqui els mèrits al·legats a la sol·licitud de preinscripció. Podran ser avaluades de totes les Qualificacions professionals de l’àmbit assignat

Exclòs/a

Han quedat exclosos/es al procediment en tots els centres

 • És obligatori que assisteixin a la sessió informativa les persones Admeses i les NO Admeses (en llista d’espera).
 • La no assistència a la reunió és considerarà motiu d’exclusió al procediment.
 • En aquesta sessió informativa les persones participants han de lliurar la documentació que justifiqui els mèrits al·legats a la sol·licitud de preinscripció

Documentació que cal aportar a la sessió informativa

Les persones Admeses i les NO Admeses (en llista d’espera) han d’omplir la sol·licitud d’inscripció i aportar NOMÉS la documentació (còpia i original per compulsar al mateix centre) que justifiqui els requisits i els mèrits al·legats a la preinscripció.

La resta de documentació s’aportarà un cop iniciat el procediment, a l’Etapa d’assessorament.

Documentació justificativa dels requisits per participar

 • Còpia del document identificatiu que es va fer servir per a la preinscripció: DNI, NIE o passaport.
 • Certificat d’empadronament (si s’escau)
 • Currículum
 • Qüestionari d’autoavaluació (voluntari)

Documentació per justificar els mèrits al·legats a la sol·licitud de preinscripció

Només cal adjuntar la documentació justificativa de l’apartat de mèrits que vareu al·legar: A, B, C o D. La resta de documentació s’aportarà a l’etapa d’assessorament.

 A · En el cas d’haver declarat tenir un mínim de 2.000 hores d’experiència laboral en tasques relacionades amb la qualificació professional a la que us inscriviu i haver participat en processos d’acreditació anteriors o haver superat mòduls del SOC:

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat amb un mínim de 250 dies treballats  (2.000 hores) en l’àmbit
 • Contracte/s de treball o la/es certificació/ns de la/es empres/es on s’ha adquirit l’experiència laboral de l’àmbit.
 • Certificat de les unitat de competència acreditades expedit per l’ICQP o per un centre docent del programa Qualifica’t o,
 • Certificat dels mòduls formatius superats expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la Direcció general d’Ocupació o l’INEM.

B · En el cas d’haver declarat tenir una experiència laboral d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, en els últims 10 anys:

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat
 • Contracte/s de treball o la/es certificació/ns de la/es empres/es on s’ha adquirit l’experiència laboral.

C · En el cas d’haver declarat tenir experiència de voluntari/a becari/a d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, en els últims 10 anys:

 • Certificat/s de la/les organització/ns on s’ha presentat l’assistència concretant els dies de col·laboració.

D · En el cas d’haver declarat haver rebut un mínim de 300 hores de formació relacionada amb la qualificació professional a la que us inscriviu:

 • Certificat/s del/s centre/s on heu cursat la formació on es concretin les hores i el programa de formació rebuda.

E ·  En el cas de tenir 25 anys però, tot i que tenir l’experiència o formació requerida, no ho pot justificar amb la documentació anterior,  pot adjuntar una altra documentació.

Àmbits i centres del SOC

Els àmbits i centres que participen en el procés són:

 • Àmbit de l'automoció
  Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de vehicles
  Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars

  CIFO Sant Feliu
  Hospitalet, 3 (cantonada N-II)  08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
  Telèfon: 93 685 77 90  Fax: 93 685 77 91
  acreditat_cifosantfeliu.soc@gencat.cat
 • Àmbit de la dependència
  Atenció sociosanitària a persones en el domicili
  Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

  CIFO La Violeta
  Plaça Comte de Sert, 25  08035 - Barcelona
  Telèfon: 93 254 17 00 Fax: 93 254 17 01
  acreditat_cifovioleta.soc@gencat.cat

  Institut Bonanova
  Pg. de la Circumval·lació, 8   Barcelona 08003
  Telèfon 93 254 04 97 Fax: 93 254 04 98
  acreditat@ibonanova.cat 
 • Àmbit de l'aigua
  Qualificació professional: muntatge i manteniment de xarxes d'aigua 
 • Àmbit dels biocides
  Serveis per al control de plagues 
  Gestió de serveis per al control d'organismes nocius

  CIFO Santa Coloma
  Ramon Berenguer IV, s/n     08924-Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
  Telèfon: 93 4665830 Fax: 93 4665831
  acreditat_cifosantacoloma.soc@gencat.cat 

Normativa

Resolució ENS/2580/2011, de 20 d’octubre, per la qual es convoca el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n’estableixen les bases (DOGC núm. 5998 - 04/11/2011).

Més informació i dades

www.gencat.cat/acreditat/