Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Catalonia Occupation Service

Missió i Objectius

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels Fons Estructurals de la Unió Europea; es va crear per a reduir les diferències en la prosperitat i el nivell de vida entre les diferents regions i Estats membres de la UE i, per tant, té la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

El Fons Social Europeu es dedica a fomentar l’ocupació a la Unió Europea. Ajuda als Estats membres a que les empreses i les persones treballadores europees estiguin més ben dotades per fer front als nous reptes globals. Cofinança intervencions que estan subvencionades amb fons nacionals públics i privats. L’estratègia de l’FSE i el seu pressupost es negocien i decideixen en el sí del Consell de la UE, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. Partint d’aquesta base, els Estats membres planifiquen Programes Operatius (PO) de set anys de durada aprovats per la Comissió Europea.

Un dels quatre principis fonamentals de l’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO) determinada per la Cimera de Luxemburg (novembre de 2007), és passar de les polítiques passives a les actives, amb la finalitat de garantir que les persones desocupades puguin accedir al mercat laboral. L’EEO concedeix especial importància a la dimensió local de l’ocupació i a la valoració de les iniciatives locals, i s’assenta sobre aquests dos aspectes.

Les polítiques actives no sols combaten la desocupació, sinó que mantenen l’ocupabilitat i, en combinació amb polítiques de caràcter social, són un factor clau per aconseguir que els mercats laborals siguin més inclusius per a tothom.

L’any 2000 el Consell Europeu va acordar a la denominada Estratègia de Lisboa d’aspirar a la ‘plena ocupació’ pel 2010. L’Estratègia de Lisboa, renovada el 2005, va adoptar les ‘directrius integrades per al creixement i l’ocupació’. Aquestes directrius ressaltaven novament la importància de les polítiques actives d’ocupació, recomanant als Estats membres l’aplicació de les mateixes amb diverses finalitats, com ara aconseguir la plena ocupació o garantir mercats laborals inclusius per a les persones que busquen treball i per als i les discapacitats/ades. També millorar l’adequació entre les necessitats del mercat laboral i les habilitats professionals de les persones treballadores disponibles, així com fomentar la flexibilitat junt amb la seguretat laboral, reduir la segmentació del mercat laboral i adaptar els sistemes educatius i de formació en resposta a la necessitat de noves competències professionals.

Al març de 2010 Europa ha plantejat una nova estratègia de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, l’Estratègia Europa 2020, que al juny del mateix any ha estat aprovada pels caps d’estat i de govern dels països membres.

El document estableix cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. Es tracta de superar les conseqüències de la crisi econòmica i situar novament Europa en el camí del creixement econòmic.

Així, en l’àmbit de l’ocupació, l’Estratègia 2020 es fixa com a objectiu aconseguir ocupació per al 75% de les persones de 20 a 64 anys. O bé, en matèria d’educació, assolir una taxa d’abandonament escolar inferior al 10%.

El SOC és l’organisme intermedi de les operacions cofinançades per l’FSE al Programa Operatiu d’Intervenció Comunitària de Catalunya per als anys 2007-2013, en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació. És a dir, el SOC és el responsable a Catalunya de la gestió i l’execució dels recursos de l’FSE.

Per al desenvolupament d’aquestes funcions compta també amb el Departament d’Empresa i Ocupació com a organisme col·laborador, en virtut del protocol de delegació de funcions entre el SOC i aquest Departament.

Per a ampliar la informació, podeu fer-ho clicant aquí.